Záloha na výlety a jiné akce

  • Zálohu je třeba zaplatit nejpozději ve stanovené konkrétní datum (uvedeno na přihlášce), a to hotově, ve výjimečných případech převodem z účtu (účet Vám sdělíme na vyžádání). Doplatek ceny se vždy vybírá v hotovosti při odjezdu.

  • Celou zálohu vracíme v případě, že výlet se z různých důvodů neuskuteční (nenaplní se kapacita apod.).

  • Pokud rodiče odhlásí dítě z výletu nejpozději 2 dny před plánovaným odjezdem, bude výše vracené zálohy snížená o storno poplatek za vrácení místenky s jízdenkou a námi již zaplacené náklady na ubytování.

  • Pokud rodiče odhlásí dítě z výletu 1 den před plánovaným odjezdem, bude výše vracené zálohy snížená o cenu místenky s jízdenkou a námi již zaplacené náklady na ubytování. Rodičům bude vrácena spolu se sníženou zálohou i místenka s jízdenkou, kterou je možné vrátit dopravci.

  • Pokud rodiče odhlásí dítě v den odjezdu, rodičům bude vrácena jen místenka s jízdenkou, kterou je možné vrátit dopravci (ubytování a jídlo už je v té chvíli kompletně zaplacené).

Děkujeme za pochopení,
Makaróni
 © Makaroni

Valid HTML 4.0 Transitional