Výlet do Bujesil

3.5.2002
V pátek 3.5.2002 se v odpoledních hodinách sešla poměrně slušná část našeho oddílu a téměř v plné polní vyrazila k autobusu do Kralovic, a posléze Kozojed. Cesta autobusem a následné přiblížení (bez batohů) k našemu tábořišti v Bujesilech proběhlo bez problémů. Spali jsme jako minulý rok v naší jídelně na matracích. O jídlo se nám starala vynikající kuchařka Říďa, takže jídlo bylo doslova jako od maminky.
Tentokrát nás cesta po stopách tajemných nápisů na dveřích naší klubovny zavedla do Jižní Ameriky do Machu Picchu a k Amazonce. Naštěstí jsme dopředu věděli, že inckým etalonem veškerých skutků je lama, a tak jsme nejprve zavítali k hlavě tamějšího lamstva. Z nepřeberných lamích dovedností nás zaujal způsob obrany, který jsme se hbitě naučili, co kdyby se nám někdy hodil. A plivali jsme vskutku znamenitě. Potom už jsme se pustili do prozkoumávání inckých pyramid našli jsme jich pěknou řádku a v jedné dokonce incký poklad. To se nám trošku vymstilo, protože nás přepadli ziskuchtiví domorodci (potomci chrabrých Inků) a my jsme museli poklad složitě pašovat přes jejich území. Naštěstí se ukázalo, že Inkové už nejsou, co bývali, s klidem bychom mohli propašovat i slona. V očích Inků jsme ovšem rázem stoupli o několik příček. Po obědě se před naším táborem objevilo několik záhadných kipu, které jsme vyluštili tak hbitě, že by i Bedřich Hrozný zíral. Zpráva ovšem nevěštila nic dobrého: POZOR NA DÉMONA! Žádného démona jsme nikde neviděli, tak jsme se vypravili za nejstarším Inkem do nejbližší incké vesnice, aby nám zprávu objasnil. Ink nám prozradil, že vesnici už dlouho sužují rozmary děsivého démona, na kterého nestačí ani stará incká kouzla. Makarónská výprava se zamyslela a řekla si, že když oheň platí na Morénu a čarodějnice, tak by mohl zatočit i s démonem. Vyžádali jsme si proto podrobný popis netvora a celé odpoledne vyráběli jeho věrnou podobiznu. Večer jsme démona slavnostně upálili (nutno dodat, že démoni byli natolik vydaření, že jsme je upalovali jen velmi neradi). Inkové nám za to pomohli s hledáním destičky: poslali nás temným hvozdem za inckým šamanem, který nám prozradil, kde destičku hledat. Indicie jsme si i přes prožitou hrůzu z tmy zapamatovali a při pátrání po destičce málem zbořili srub. Nicméně dobrá věc se podařila. Usínali jsme s pocitem dobře odvedené prách pyramid
V neděli ráno jsme uklidili tábořiště, rozdali odměny družinkám a vydali se na cestu k autobusu do Prahy. Vzali jsme to přes Amazonský prales ve snaze najít Amazonku. Bylo velké teplo, Amazonka nejspíš vyschla, a tak jsme jen zneškodnili pár tropických hadů a pavouků a v Radnicích nasedli na autobus, který nás dovezl do Prahy.
Myslíme si, že se výlet vydařil, počasí nám přálo (spadlo asi 15 kapek), a tak doufáme, že i děti byly spokojené.
Vaši Větší Makaróni

další akce
 © Makaroni

Valid HTML 4.0 Transitional