Jednodenní mezioddílová soutěž.

19.1.2019 - Mezioddílová soutěž v Brdech v okolí Řevnic a Mníšku pod Brdy
Třetí lednové sobotní ráno jsme se vydali podpořit další oddíly v Illuminátském ovlivnění některých důležitých událostí v našich dějinách. Sešli jsme se na nádraží v Řevnicích a vyrazili do zimních Brd ozkoušet naši připravenost stát se správnými illumináty. Přes hřebeny hor, lesní cesty a bahenní cestičky jsme se prodírali s odvahou a plnili jsme více či méně náročné úkoly - od přechodu státní hranice střežené socialistickými pohraničníky, přes poznávání českých vědců, úpravu českých dálnich až po předávání takných informací v rámci televizního hlasatelství. Na cestě jsme se posilnili buřtíkem z ohně, což je v mrazivém lednu skvělý zážitek. Umístili jsme se na krásném 3. místě, což bylo naprosto perfektní umístění. Už teď se těšíme na další ročník za rok.

další akce
 © Makaroni

Valid HTML 4.0 Transitional