Podzimní víkendovka v okolí Sezimova Ústí

16.11.-18.11. 2018 - Na podzimní víkend se vydáme do okolí Sezimova Ústí
V pátek večer nás uvítal ve svém sídle Jošt III. z Rožmberka. Už ho nebavilo starat se o množství svých hradů a hrádků, a tak se rozhodl, že věnuje krásný prosperující hrad Choustník jednomu ze svých synů. Nevěděl ovšem kterému. Vyhlásil tedy klání o to, který z nich je statečnější, chrabřejší, zdatenější, důvtipnější... Synové Petr Vok a Vilém ovšem nejsou z těch, kdo by ochotně týral své tělo fyzickou prací. Na kolbiště proto místo sebe poslali své poddané - nás. Polovina výpravy bojovala za Petra Voka, druhá se bila pro Viléma. Jošt přichystal disciplíny věru rozmanité - prověřil naši rychlost, paměť, důvtip, tvořivost, zdatnost v lovu... V klání zvítězila o chlapská prsa Vilémova družina, jemu tedy přiřkl Jošt hrad Choustník. Petr získal jako cenu útěchy Kozí hrádek, pravda, již notně zřícený, ale lepší než nic, že. Na Kozí hrádek jsme se stihli dojít osobně podívat, těžko říct, co si s ním Petr počne... Oběma šlechticům jde ke cti, že nám za vynaložené úsilí věnovali skromnou sladkou odměnu. V neděli se ještě část naší výpravy zastavila v Táboře v muzeu husitství a prozkoumali jsme i zdejší podzemí.

další akce
 © Makaroni

Valid HTML 4.0 Transitional