Vánoční výlet s překvapením

12.12.-14.12. 2014
Na letošní Vánoční výlet jsme se vypravili do Mařenic, malé vesničky nedaleko Cvikova a česko-neměckých hranic. Stará paní jménem Magdaléna s manželem nás ubytovali v krásné roubence. V Mařenicích se traduje dodržovat na Štědrý den zvyky psané v místní knize. Bohužel, nedávno se vesnicí prohnala vichřice, ze staré knihy zůstal jen obal a listy se poztrácely po okolí. Rozhodli jsme se hodné paní Magdaléně pomoct a slíbili jí, že listy najdeme. Před námi stál ovšem další problém, jestliže bychom to do Štědrého dne nestihli, tak by na vesnici padla strašlivá kletba. Začali jsme hned v sobotu ráno, když přišla místní knihovnice a dala nám první šifru, kterou našla v knihovně. Poté, co jsme ji vyluštili, nás hledání dalších listů zavedlo dokonce ke kostelu Máří Magdalény a taky jsme museli vyběhnout nemalý kopeček nazvaný Kalvárie, na kterém stojí překrásná kaplička. Když jsme našli všechny listy pro Magdalénu, začali jsme se věnovat vánočním zvykům, jako je pouštění lodičeky, zdobili jsme stromeček, vyráběli jsme mýdla a pekli jsme perníčky. Za odměnu nás Magdaléna s manželem pozvali k vánočnímu stolu. Po štědrovečerní večeři jsme si rozdali dárky, zahráli si pár her a šli spát. Druhý den jsme spořádali zbylé cukroví, uklidili roubenku a vyrazili na autobus domů.

další akce
 © Makaroni

Valid HTML 4.0 Transitional