Víkendovka ? do Českého ráje cesta příjemná je, dudláááj dáá

13-15.4.2007
Bývalou školu ve Hřměníně jsme navštívili s jediným cílem: ve starých letopisech jsme se dozvěděli, že bývalý učitel pan Vonásek byl ve svých nejlepších letech utopen jedním z místních vodníků a jeho duše teď místo blaženého odpočinku trpí v hrnečku na vodníkově polici. My jsme si vzali za své duši učitele ze zajetí vysvobodit. Hnedle druhý den jsme se vypravili za vodníkem (našli jsme ho až u třetího mlýna) a usmlouvali duši pana učitele za 99 zlaťáků. Jenže kde vzít v době tvrdých měn staré zlaťáky? První jsme získali od staré babky kořenářky, které jsme pomohli nasbírat jarní bylinky na čarovné lektvary. Zbytek zlaťáků nám slíbil starosta Hřměnína za vyhnání místního strašidla. Rozhodli jsme se vyhnat čerta ďáblem: převlékli jsme se za strašidla a strašili tak mohutně, až místní strašidlo strachy zbledlo a vzalo nohy na ramena. Starosta byl štěstím bez sebe. Osvědčili jsme se, protože druhý den nás starosta pověřil ještě vyvalením sudů piva na oslavu vyhnání hřměnínského strašidla. Byla to dřina, ale káplo z toho zase pár zlatých, tak jsme se překonali. V neděli ráno přišel do školy sám vodník s obrovským hrnkem a kupodivu smlouvu dodržel ? za 99 zlatých vydal duši učitele. Museli jsme ji přelít do igelitového sáčku, protože vodník lpěl na svém hrnku. Cestou domů jsme duši z pytlíku vypustili ? hned vedle hřbitova, aby se pan učitel nemusel trmácet daleko. Do Sobotky, odkud nám jel autobus, se nám šlo parádně ? hřál nás dobrý skutek ;o).

další akce
 © Makaroni

Valid HTML 4.0 Transitional